LP Thailand

Jobs Available

11 Jun 2018 Customer Service

 View Job

27 Mar 2018 IT Support

 View Job

26 Mar 2018 Sales Executive (Freight Forwarder)

 View Job

26 Mar 2018 Supply Chain Officer

 View Job

26 Mar 2018 Export Document Officer (Shipping Line)

 View Job

Learn more    Apply for Jobs

เกี่ยวกับเรา (About Us)

เราคือผู้สร้างงานให้กับผู้คน เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและการนำพาผู้คนไปสู่อนาคตที่ดีด้านอาชีพและตอบโจทย์การจ้างงานของลูกค้าของเราด้วยตำแหน่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและด้วยบุคลากรที่ใช่

บริษัท โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานและการให้คำปรึกษาซึ่งเล็งเห็นคุณค่าของบุคคลากรและเชื่อมั่นว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการค้นหาและดึงศักยภาพของบุคลากร หัวใจหลักของเราคือการไม่หยุดที่จะสรรหาบุคลากรที่ใช่เพื่อส่งต่อให้กับนายจ้างที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสม

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจการบริการแบบบูรณาการ (Supply Chain) ธุรกิจการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics and Transportation) ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทางเรายังมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการสรรหาบุคลากรทางด้านธุรกิจการขนส่ง (Logistics) ที่มีประสบการณ์และความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญของทุกธุรกิจในการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ที่หลากหลายให้กับทุกธุรกิจ บริษัท โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

บริการของเรา (Our Services):

  • เราทุ่มเทเวลาในการทำความเข้าใจและระบุสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างชัดเจนและเร่งด่วน
  • เรารักษาสัมพันธภาพในระยะยาวกับคุณและให้ความสำคัญกับทุกๆ ความต้องการที่คุณจะพัฒนาหรือเผชิญหน้าในอนาคต
  • เราสร้างความมั่นใจให้กับคุณและให้คำแนะนำ/ฝึกอบรมเพื่อการสร้างคุณค่าในตัวคุณ ให้คุณเป็นกลไกสำคัญขององค์กรใดๆ ก็ตามที่คุณเข้าทำงาน

มั่นใจได้ว่านายจ้างหรือลูกค้าของเราจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากศักยภาพในการสรรหาบุคลากรของเรา

หัวใจหลักของบริษัท
(Core Values)

  • การให้เกียรติผู้คนเราทำงานกับชีวิตและอาชีพของผู้คน บุคลากรทุกคนจึงถือเป็นโอกาสที่เราจะสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่มากขึ้น
  • คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณเราเป็นขั้นแรกในการคัดกรองและคัดเลือกบุคลากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่เราสรรหามามีความสามารถตรงกับความต้องการของบริษัทอย่างแท้จริง
  • ความซื่อสัตย์ความโปร่งใสเป็นหลักสำคัญในการให้บริการของเรา ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสช่วยให้ทั้งบุคลากรและนายจ้างตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
  • มีความเชี่ยวชาญเรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจเฉพาะด้านที่มีการพัฒนาทั้งด้านอาชีพ เครือข่ายและประสบการณ์ เราเป็นผู้นำแถวหน้าด้วยความสามารถที่เต็มเปี่ยม
  • การรักษาความลับเราตรวจสอบอย่างเข้มงวดเรื่องการรักษาความลับภายใต้กฎระเบียบที่ตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละรายทั้งส่วนของบุคลากรและนายจ้าง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission)

Mission

พันธกิจ (Mission)

เราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและนำพาผู้คนไปสู่อนาคตที่ดีและโอกาสทางอาชีพให้กับทุกชีวิตและทุกธุรกิจของลูกค้า


Vision

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนด้านการจัดหางานและการให้คำปรึกษาชั้นนำของเอเชียที่ให้บริการด้วยคุณภาพและคุณค่าที่โดดเด่นสำหรับทุกธุรกิจ ทั้งธุรกิจการบริการแบบบูรณาการ (Supply Chain) ธุรกิจการคมนาคมและการขนส่ง (Logistics and Transportation) และธุรกิจในภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Management

คุณณัฐคม รุ่งรัศมี (อ๊อด)

กรรมการผู้จัดการ
Nuttacom Rungrassamee (Oad)
Managing Director
nuttacom@logistic-people.co.th

คุณคาร์ล ไฮนซ์ ไกเออร์ (คาร์ล)

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
Karl-Heinz Geier (Karl)
Business Development Manager
karl@logistic-people.co.th

คุณชลันธร ศิลป์เรืองวิไล

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Chalanthorn Silruangwilai
Recruitment Manager
chalanthorn@logistic-people.co.th

คุณชญาดา หวังสุธรรม (จี๊ด)

คุณชญาดา หวังสุธรรม (จี๊ด)
Chayada Wangsutham (Jeed)
Recruitment Manager 
chayada@logistic-people.co.th

Thawanphan Payap

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำบริการธุรกิจ
Recruitment Officer
Thawanphan@logistic-people.co.th

คุณสุทัตตา บุญบาง (ออม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Sutatta Bunbang
Administration Assistant
sutatta@logistic-people.co.th

ติดต่อเรา (CONTACT US)

บริษัท โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทยจำกัด
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้นที่
 23

เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: +66 2 017 5172-3
Email: admin@logistic-people.co.th

คุณณัฐคม รุ่งรัศมี (อ๊อด)

กรรมการผู้จัดการ
Nuttacom Rungrassamee (Oad)
Managing Director
nuttacom@logistic-people.co.th

คุณคาร์ล ไฮนซ์ ไกเออร์ (คาร์ล)

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ
Karl-Heinz Geier (Karl)
Business Development Manager
karl@logistic-people.co.th

คุณชลันธร ศิลป์เรืองวิไล

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
Chalanthorn Silruangwilai
Recruitment Manager
chalanthorn@logistic-people.co.th

คุณชญาดา หวังสุธรรม (จี๊ด)

คุณชญาดา หวังสุธรรม (จี๊ด)
Chayada Wangsutham (Jeed)
Recruitment Manager 
chayada@logistic-people.co.th

Thawanphan Payap

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำบริการธุรกิจ
Recruitment Officer
Thawanphan@logistic-people.co.th

คุณสุทัตตา บุญบาง (ออม)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Sutatta Bunbang
Administration Assistant
sutatta@logistic-people.co.th

ติดต่อเรา (CONTACT US)

บริษัท โลจิสติกส์ พีเพิล (ประเทศไทยจำกัด
อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทไบเทค ชั้นที่
 23

เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: +66 2 017 5172-3
Email: admin@logistic-people.co.th

Connect with us

หางานในฝันของคุณ

ค้นหา
Go top